Gardier-Flat-Colour-Transparent
Call us

021 975 2264 / 0860 017 460

Email

info@gardier.co.za

Client Commendation from Imperial Retail Logistics

From: Our Client at Imperial Retail Logistics
Sent: Friday, July 04, 2014 12:37 PM
To: Johan Pieterse
Cc: wbruwer@gardier.co.za;
Subject: IRL MONTAGUE GARDENS – C30

Hello Johan

‘n Woord van dank en waardering van my kant af vir hoe julle die oorgangsproses vanaf ons vorige diensverskaffer na Gardier hanteer het.  Ek is baie beindruk met die professionele manier waarop jy te werk gegaan het en hoe dinge sommer net gebeur het soos dat almal betyds Gardier uniforms gehad het, jou gereelde besoeke aan C30 om seker te maak dat alles in orde is  vir 1 Julie 2014, ens.

Ons het opregte waardeering vir hoe julle ons besigheid hanteer.

Groete

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment